Λίγα λόγια για το “Dropping the Baggage – επενδύω στο μέλλον”

Ξέρετε πώς να βοηθήσετε τους μαθητές σας να αφήσουν πίσω τους ό,τι τους κρατάει μακριά από την εκπαίδευση και να επενδύσουν στο μέλλον τους; Πιστεύετε ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν πραγματικά να αναγνωρίσουν ποιοι μαθητές κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν την επαγγελματική εκπαίδευση; Το έργο “Dropping the Baggage – επενδύω στο μέλλον”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ στοχεύει να αλλάξει την προσέγγιση της μάθησης σε μια πιο ολιστική προσέγγιση με τον επανασχεδιασμό των μαθησιακών διαδρομών!

Η βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών του 21ου αιώνα, με τρόπο που θα τους βοηθήσει να θέσουν στόχους, να επενδύσουν στο μέλλον τους και να ξανασκεφτούν το πώς βλέπουν τον εαυτό τους, μπορεί να ενθαρρύνει τους μαθητές να αφήσουν πίσω τους ό,τι τους κρατάει μακριά από την εκπαίδευση και να πάρουν την κυριότητα της μάθησής τους και να αναπτύξουν κρυμμένες δυνάμεις που θα τους βοηθήσουν πετύχουν στην επαγγελματική τους ζωή και στη ζωή γενικότερα.

Αντίκτυπο

Το επιθυμητό αντίκτυπο που επιτυγχάνεται μέσω της καταγραφής, της ανάλυσης, της πιλοτικής εφαρμογής, της ανάπτυξης μεθοδολογιών και εργαλείων, επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς, τους μέντορες και τους μαθητές:

 • την αναγνώριση και κατανόηση της (μαθησιακής) συμπεριφοράς των μαθητών που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν ή έχουν ήδη εγκαταλείψει την επαγγελματική εκπαίδευση
 • να παρέχουν το σωστό είδος προσοχής και υποστήριξης σε μαθητές που πρέπει να αφήσουν πίσω τους οτιδήποτε αρνητικό τους κρατάει μακριά από την εκπαίδευση και να μπορέσουν να αποκτήσουν μια πιο θετική στάση.
 • να δουν, να ανακαλύψουν και να ενθαρρύνουν τα κρυμμένα ταλέντα των μαθητών και να τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν περαιτέρω.
 • να ενθαρρύνουν και να ανταμείβουν τη θετική απόδοση/συμπεριφορά με θετικό τρόπο που να παρακινεί τον μαθητή να συνεχίσει αυτήν τη θετική συμπεριφορά
 • να ενθαρρύνουν τους μαθητές χρησιμοποιώντας θετική «πίεση» μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον σε ομότιμες ομάδες.
 • να ενημερώνουν τους μαθητές ότι έχουν ευθύνη για την δική τους απόδοση και το μέλλον τους.
 • να δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές θα νιώθουν άνετα να κάνουν λάθη και να μάθουν μέσα από αυτά.
 • Να βοηθήσουν τους μαθητές να γίνουν καλύτεροι στο να περιγράψουν τι εμπόδια αντιμετωπίζουν, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί  να μπορούν να αναλάβουν δράση νωρίτερα, βοηθώντας έτσι τον μαθητή να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του.

Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να αναλύσουν, το πώς να βοηθήσουν τους μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, να αφήσουν πίσω τους ό,τι τους κρατάει μακριά από την εκπαίδευση και να επενδύσουν στο μέλλον τους, βελτιώνοντας τις δεξιότητες των μαθητών του 21ου αιώνα.

Ομάδες στόχοι

 • Μαθητές/σπουδαστές/εκπαιδευόμενους,
 • Εκπαιδευτές,
 • Εκπαιδευτικούς φορείς,
 • Φορείς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης, και Εκπαιδευτές Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης,
 • Βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό,
 • Συμβούλους επαγγελματικής σταδιοδρομίας,
 • Νέους εργαζόμενους και Φορείς που ασχολούνται με την επαγγελματική εκπαίδευση

Στόχοι

 • Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να ενθαρρύνουν τους μαθητές να αφήσουν πίσω τους ό,τι τους κρατάει μακριά από την εκπαίδευση, να αποκτήσουν την κυριότητα της εκπαίδευσής τους και να αναπτύξουν κρυμμένα δυνατά σημεία.
 • Αλλαγή της προσέγγισης της μάθησης σε μια πιο ολιστική προσέγγιση στην οποία το κοινωνικό πλαίσιο και τα προβλήματα στα οποία βρίσκονται οι μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη κατά την κατάρτιση προσωπικών σχεδίων σπουδών και κατά τον καθορισμό στόχων για την εκπαιδευτική απόδοση.
 • Αλλαγή στις υπάρχουσες νοοτροπίες, τρόπους εκπαίδευσης και διδασκαλίας και να κάνουν τους εκπαιδευτικούς να διευκολύνουν τη μάθηση με τρόπο που ενθαρρύνει τους μαθητές να διευρύνουν το μυαλό τους, με τον τρόπο που βλέπουν τον δικό τους ρόλο στη εκπαιδευτική διαδικασία.
Scroll to Top