1Κεφάλαιο 1
2Κεφάλαιο 2
3Κεφάλαιο 3
4Κεφάλαιο 4
5Κεφάλαιο 5
123456
Αναγνωρίζω ότι το άγχος που βιώνω επηρεάζει τη σχέση μου με τους μαθητές μου και τη διδακτική μου προσέγγιση
Αισθάνομαι ότι με σέβονται στο σχολείο
Οι μαθητές μου μοιράζονται μαζί μου τα προβλήματά τους
Βοηθάω ή/και κατανοώ τους μαθητές μου όταν αισθάνονται άσχημα / όταν βλέπω ότι αισθάνονται άσχημα

Scroll to Top