Our partnership is consisted of 8 partners from 6 EU countries.

Let’s meet !

Het Idee från Nederländerna från Nederländerna

suitcases flags Nl

Het Idee arbetar med rådgivning, utveckling och genomförande av aktiviteter och projekt inom det sociala området och då speciellt inom områden som tar fasta på deltagande, praktik, utbildning och återintegrering på arbetsmarknaden. Het Idee har deltagit i projekt som förverkligas i samarbete med regeringar, utbildningsanordnare, arbetsgivare (organisationer). Olika projekt har därmed också haft en transnationell komponent i EU-sammanhang.

Myriam Purperhart arbetar som en och erbjuder människor information, råd och kortsiktigt stöd och stärker personer med färre möjligheter att bli mer  oberoende och deltagande. Hon arbetar också som mentor/praktikhandledare för en social kulturorganisation där studenranden från yrkesutbildningar (nivå 1 och 2) gör sin praktik.

Maarten Reckman, chef för Het Idee, började sin karriär som socialarbetare. Maarten är en nätverkare som har ett öga för de olika intressenternas intressen. Han har lång erfarenhet som coach/mentor för personer som befinner sig i missgynnade positioner.

Axxell från Finland från Finland

suitcases flags Fi

Axxell erbjuder andrastadiets utbildning för både ungdomar och vuxna samt kortkurser som inte leder till examen. För att säkerställa modern och innovativ pedagogik samarbetar Axxell med aktörer både nationellt och internationellt. Axxell arbetar kontinuerligt med att utveckla verktyg som hjälper studeranden vid yrkesutbildningen att avlägga examen med de färdigheter som behövs för att anställas av arbetslivet. Axxells målsättning är att erbjuda studeranden en positiva pedagogiska erfarenheter som de tar med sig då de utexamineras.

 

Axxell deltar aktivt i nationella och europeiska projekt med fokus på jämlikhet och social inkludering. Axxell har tilldelats Erasmusackreditering både för yrkesutbildning (2020-1-FI01-KA120-VET-092526) och vuxenutbildning (2020-1-FI01-KA120-ADU-092528).

Education & Mobility från Spanien från Spanien

suitcases flags Es

E&M grundades 2012 och är baserat i Bilbao, Baskiens huvudstad. E&M är ett specialiserat konsultföretag inom mobilitetsprojekt och erbjuder de tjänster och det stöd som behövs för att förverkliga transnationella utbyten.

E&M arbetar för att stöda studerande och personal utbyten inom ramen för yrkesutbildningen till Baskien och Fuerteventura på Kanarieöarna. Företaget skapades för att tillgodose behovet av ett mobilitetsnätverk i Baskien och Fuerteventura.

I vårt verksamhet har vi upptäckt många faktorer som möjliggör att unga människor kan utvecklas i sin framtid, både på det personliga och sociala planet. Vi uppfattar integration som en grundläggande del av yrkesutbildningen i vårt land och vi anser att internationella mobilitetern är en väsentlig del av integreringen.

Vi på E&M förstår hur viktig arbetslivserfarenheten  är för dagens ungdomar vilket gör att vi valt att fokusera våra insatser på deltagarna genom att hitta dem

p-consulting.gr från Grekland från Grekland

suitcases flags Gr

Ett IT-, utbildnings- och konsultföretag i Patras (Grekland). Företagets erbjuder tjänster inom:

  • IT- och konsulttjänster av hög kvalitet i affärstermer till företag och företag inom alla ekonomiska sektorer.
  • Utbildningstjänster som tillgodoser olika målgruppers behov.
  • IT-tjänster, med fokus på webbutveckling och skapande av utbildningsplattformar online,

• Förvaltning och utveckling av projekttjänster som främst riktar sig till personer som kommer från socialt utsatta grupper. Dessutom har företaget ett väletablerat nätverk med partners från hela Europa med vilka man samarbetar i europeiska projekt och deltar i arbetsgrupper i flera europeiska forum och organisationer. Företaget har en personal med stor erfarenhet av europeiska och nationella projekt.

Bridgwater and Taunton College från Storbritannien från Storbritannien

suitcases flags UK

Bridgewater och Taunton College har ett utmärkt rykte både regionalt och nationellt som en framgångsrik leverantör av yrkesutbildning. Högskolan har utsetts med utmärkelsen Ofsted outstanding och har fått 13 National Beacon Awards under de senaste åren. Skolan uppfyller Matrix-standarden för informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster och dess examinations- och kursresultat placerar skolan konsekvent bland de bästa av alla utbildningsleverantörer i sydväst.

Bridgwater & Taunton College har över 24 000 hel- och deltidsstuderanden och sysselsätter mer än 1 500 anställda. På skolan finns en växande internationell enhet med studeranden från över 35 olika länder. Bridgwater & Taunton College är en ledande aktör inom ramen av utbildning inom företagsamhet som riktar sig till arbetsgivare över hela Somerset och har en utmärkt meritlista i certifierade och skräddarsydda utbildningslösningar för näringslivet

Skolan erbjuder omfattande läroplaner inom ramen av:

  • Konstruktion, Fordon & Teknik amp;
  • A-Level, konst & yrkesvetenskap
  • Landbaserade, Sport & Föreningsverksamhet

Det finns också omfattande bestämmelser för studeranden med särskilda behov. Skolan erbjuder utbildning på samtliga nivåer från årskurs 10 och 11 till examina på hpögskolenivå. Bridgwater & Taunton college är även en av de får skolor utanför den privata sektorn som erbjuder international baccalaureate diplom.

Broadshoulders Ltd från Storbritannien från Storbritannien

suitcases flags UK 2

Broadshoulders, från Hereford, England, är ett oberoende konsultföretag inom ramen av yrkesutbildningen. Företaget har varit involverat i europeiska projekt sedan 2002, inklusive de framgångsrika projekten POETE, WorkMentor, WorkQual, AppMentor och mer nyligen VET@work. Broadshoulders specialområde är att erbjuda utbildning och fortbildning inom ramen av läroavtalsutbildning.

Broadshoulders har ett nära samarbete med arbetsgivare och utbildningsanordnare som levererar statligt finansierade läroavtasutbildningar inom coaching, mentorskap, ledarskap och ledning.

Philip Broomhead, chef för Broadshoulders, har 30 års erfarenhet av yrkesutbildning i England, inklusive arbete på högskolor och för privata utbildningsanordnare som specialiserat sig på läroavtalsutbildning. Han har varit involverad i utvecklingen av kompetensbaserade kvalifikationer med hjälp av kunskapsportfolion och innovativa ämnesspecifika coacher. Han har deltagit i 5 Leonardo-projekt och 2 Erasmus+-projekt. Under de senaste 15 åren har Philip arbetat med kvalitetsledning för att leverera läroavtalssutbildningar, inklusive statliga inspektioner och utvecklingsprojekt för att förbättra läroavtalsutbildningen.

Adele Broomhead är utbildad utvärderare av kundbetjäning inom ramen av läroavtalsutbildningen med tidigare erfarenhet inom detaljhandel, kundservice och detaljhandelshantering. Hon har nyligen erhållit sin examen som speciallärare och arbetar med att stöda studeranden i deras studier

Dialogue Diversity Unipessoal Lda från Portugal från Portugal

suitcases flags Pt

Dialogue Diversity har sitt huvudkontor i Aveiro, Portugal, och är ett konsultföretag specialiserat på organisationsutveckling, både i affärs- och utbildningsmiljö med fokus på entreprenöriella och företagsinterna strategier. De innovativa utbildningsprogram som riktas till olika målgrupper omfattar pedagogiska och didaktiska tillvägagångssätt och material med fokus på social integration, självkänsla, ledarskap, problemlösning, självreflektion och motivation samt IKT-baserade metoder som ständigt uppdateras.

Tack vare ett team av experter med många års erfarenhet av europeiskt samarbete har D&D. en kvalitativ läroplan vad gäller utformningen och förverklogande av Europeiska stigar och program.

På nationell nivå samarbetar D&D. med följande strategiska samarbetspartners: Vocational School of Aveiro, Aveiro University, Minho University, Job Centre och ett kontinuerligt växande nätverk bestående av företag och organisationer. Dialogue och Diversity agerar som en en värd- och mellanorganisation i förverkligandet av transnationella mobilitetsprojekt för studeranden och personal inom yrkesutbildningen.. Vårt dedikerade team ser till att studeranden/personal matchas med företag i linje med deras erfarenhet, färdigheter och mål och samtidigt som företaget övervakar hur deltagarna prestationer framskrider

Morgen College (Landstede Group) från Nederländerna från Nederländerna

suitcases flags Nl

Morgen College är en yrkesskola med cirka 700 studeranden i åldern 12-17 år. Skolan ligger i Harderwijk, en gammal fiskestad mitt i Holland.

Att erbjuda utbildning med en posittiv inverkan är Morgen Colleges uppdrag. Kärleken till lärande finns i vårt DNA. Vi tror att världen kommer att bli en bättre och vackrare plats när människor utvecklar sina talanger och hjälper andra att göra detsamma. Morgen College möjliggör livslång utveckling. Den unika sammansättningen av vår utbildningsorganisation erbjuder möjligheter till personlig utbildning.

Mirjam Onderdelinden är biologilärare/mentor och internationell koordinator. Med hennes bakgrund som Master Sen har Mirjam stor erfarenhet av att stöda studeranden som har färre möjligheter.

Gert Vasse är lärare i kemi och arbetar som teamledare på ett av Morgen Colleges avdelningar

Rulla till toppen