”Tappa ditt Bagage – Investera i framtiden”

Känner du till hur du kan hjälpa dina studeranden att släppa sitt bagage och investera i sin framtid? Är du av den åsikt att undervisningspersonal kan identifiera studeranden som riskerar att avbryta sina studiers inom yrkesutbildningen? Erasmus+ projektet “Tappa ditt bagage – Investera i framtiden” har som mål att ändra sättet man ser på lärande genom att implementera ett mer holistiskt synsätt vad gäller inlärningsmetoderna!

 

Att förstärka studerandens nyckelkompetenser på ett sätt som hjälper dem att sätta upp mål, investera i sin framtid och tänka om när det gäller hur de ser på sig själva kan uppmuntra studeranden att släppa taget om sitt negativa bagage, ta ansvar för sitt lärande och utveckla dolda styrkor som hjälper dem att lyckas i arbetslivet och i livet i allmänhet.

Inverkan

Vi kommer att nå den inverkan vi strävar efter genom att  inventera, analysera och utveckla metoder och verktyg som gör det möjligt för lärare, mentorer, coacher och studeranden att:

 • erkänna, hörsamma och förstå (inlärnings-) beteendet hos studeranden som riskerar att avbryta eller redan har avbrutit sin yrkesutbildning;
 • ge studeranden som bär på som bär negativt bagage den uppmärksamhet och det stöd de behöver för att omvandla det negativa till något positivt;
 • se, upptäcka och uppmuntra studerandens dolda talanger och hjälpa till att utveckla dessa talanger ytterligare;
 • identifiera och belöna positiva prestationer/beteenden på ett sätt som motiverar studeranden att fortsätta detta positiva beteende
 • uppmuntra studeranden via positivt grupptryck och samarbetsinlärning;
 • göra studeranden medvetna om att hen har ansvar för sitt eget engagemang, sina prestationer och sin framtid;
 • skapa en trygg miljö där studeranden vågar misslyckas samtidigt som de lär sig av sina misstag;
 • hjälpa studeranden att bli bättre på att muntligt beskriva de hinder de stöter på så att läraren kan vidta preventiva åtgärder och på så sätt hjälpa studeranden att avlägga en examen

Vår målsättning är att göra det möjligt för utbildningsanordnare på lokal, regional, nationell och europeisk nivå att kritiskt analysera hur man kan hjälpa och stöda studeranden inom yrkesutbildningen att tappa sitt bagage och investera i sin framtid via förstärkta nyckelkompetenser.

Målgrupper

 • studeranden
 • Yrkesutbildningsanordnare
 • Lärare inom yrkesutbildningen
 • handledare
 • arbetshandledare
 • ungdomsarbetare
 • aktörer som är involverade i undervisningen av studeranden inom yrkesutbildningen

Målsättningar

 • Skapa innovativa verktyg som hjälper lärare att stöda studeranden att släppa sitt negativa bagage, ta ansvar för sitt lärande och utveckla dolda styrkor.
 • Ändra existerande tankesätt, utbildnings- och undervisningsmetoder samt göra lärare till facilitatorer av inlärning på ett sätt som uppmuntrar studeranden att med öppet sinne se på sin egen roll i inlärningsprocessen.
 • Implementera ett mer holistiskt förhållningssätt till inlärning och därmed beakta de sociala sammanhang och de problem som studeranden har då man fastställer studerandens personliga utvecklingsplan för kunnandet och när man sätter upp mål för studierna
Rulla till toppen