Het project Dropping the Baggage – Investing in the furure

Weet jij hoe je je leerlingen kunt helpen bij het achterlaten van bagage en hoe je kunt investeren in hun toekomst? Denk je dat docenten echt kunnen identificeren en erkennen welke leerlingen het risico lopen af te vallen in het beroepsonderwijs? Het project “Dropping the Baggage – Investeren in de toekomst”, uitgevoerd in het kader van het Erasmus+ programma, heeft tot doel de benadering van leren te veranderen in een meer holistische benadering door de leertrajecten opnieuw te tekenen!

 

Het verbeteren van de 21e eeuwse vaardigheden van leerlingen, op een manier die hen helpt doelen te stellen, in hun toekomst te investeren en opnieuw na te denken over hoe ze naar zichzelf kijken, kan leerlingen aanmoedigen hun negatieve bagage te laten vallen, eigenaar worden van hun leerproces en verborgen sterke punte te ontwikkelen die hen zullen helpen slagen in het beroepsleven en in het leven in het algemeen..

Impact

De gewenste impact wordt bereikt door inventaristie, analyse en pilootprojecten, ontwikkel methodologieen en tools waarmee docenten, mentoren, coaches en leerlingen:

 • herkennen, horen en begrijpen van het (leer)gedrag van leerlingen die dreigen uit te vallen of al zijn gestopt met het vmbo;
 • de juiste aandacht en ondersteuning ieden aan leerlingen met negatieve bagage en helpen om het negatieve om te zetten in iets positiefs;
 • de verborgen talenten van de leerlingen zien, ontdekken en aanmoedigen en helpen deze verder te ontwikkelen;
 • positieve prestaties / gedrag op een positieve manier herkennen en belonen die de student motiveert om dit positieve gedrag voort te zetten;
 • leerlingen aanmoedigen door gebruik te maken va positieve groepsdruk, door van / et elkaar te leren in peergroups;
 • leerlingen bewust maken dat hij/zij verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen inzet, prestatie en toekomst;
 • een veilige omgeving creeren waarin leerlingen zich op hun gemak voelen om fouten te maken en van deze fouten te leren;
 • leerlingen helpen beter te worden in het verbaal beschrijven van obstakels waarmee ze worden geconfronteerd, zodat docenten eerder actie kunnen ondernemen en zo de student helpen zijn/haar opleiding af te ronden.

Ons doel is om onderwijsorganisaties op lokaal regionaal en nationaal en Europees niveau in staat te stellen kritisch te analyseren hoe ze leerlingen in beroepsonderwijs en -opleiding kunnen helpen hun bagage achter te laten en in hun toekomst te investeren door de in de 21e eeuws vaardigheden van leerlingen te verbeteren.

Doelgroepen

 • leerlingen
 • aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding
 • docenten van het beroepsonderwijs
 • assistenten van leerkrachten
 • jobcoaches
 • jeugdwerkers
 • belanghebbenden die een rol spelen bij het opleiden van leerlingen in beroepsonderwijs-opleiding

Doelstellingen

 • Ontwikkelen van innovatieve tools die docenten zullen helpen om leerlingen aan te moedigen hun negatieve bagage achter te laten, hun leerproces in eigen hand te nemen en verborgen sterke punten te ontwikkelen.
 • Verander de bestaande denkwijzen, manieren van onderwijzen en lesgeven en maak leraren leerbegeleiders die leerlingen aanmoedigt om zichzelf open te stellen voor de manier waarop ze naar hun eigen rol in het leerproces kijken

•Verander de benadering van leren naar een meer holistische benadering waarbij rekening wordt gehouden met de sociale context en de problemen waarin de leerlingen zich bevinden bij het opstellen van persoonlijke studieplannen en bij het stellen van doelen voor schoolprestaties.

Scroll naar boven