Jätä menneisyytesi taaksesi– Investoi tulevaisuutesi

Tiedätkö miten voit auttaa opiskelijoitasi jättämään menneisyytensä taksensa ja investoimaan heidän tulevaisuuteensa? Oletko sitä mieltä että opetushenkilökunta osaa tunnistaa ne opiskelijat jotka ovat vaarassa keskeyttämään opiskelunsa?  Erasmus+ hankeen “Jätä menneisyytesi taaksesi – Investoi tulevaisuutesi” tavoitteena on muutta opetustapoja holistisimmiksi!

 

Parantamalla opiskelijoiden avaintaitoja tavalla joka tukee heitä tavoitteiden asettelussa, tulevaisuuteensa investoinnilla ja muttaa tapaa jolla he ajattelevat osaamistaan voi kannustaa heitä jättämään menneisyytensä taaksensa sekä ottamaan vastuun omasta oppimisesta ja kehittä piileviä taitoja jotka auttavat heitä menestymään (työ)elämässään

Vaikuttavuus

Tulemme saavuttamaan haluamamme vaikuttavuudet inventoimalla, analysoimalla ja kehittämällä menetelmiä jotka mahdollistavat opettajia, ohjaajia ja opiskelijoita:

 • tunnustamaan, tunnistamaan ja ymmärtämään niitä opiskelijoiden jotka ovat vaarassa tai jotka ovat jo keskeyttäneet ammatilliset opiskelunsa;
 • antaa oikeanlaista tukea niille opiskelijoille jotka kantavat kielteisiä kokemuksiä opetukseen liittyen ja muuttaa tämän myönteiseksi;
 • nähdä, huomioida ja kannustaa opiskelijoiden piileviä taitoja ja auttaa tukemeen näitten taitojen jatkokehitystä;
 • tunnustaa ja palkita myönteistä kehitystä/käytöstä tavalla joka kannustaa opiskelijoita jatkaamaan tätä käytöstä;
 • kannustaa opiskelijoita myönteisellä ryhmäpanostuksella ja yhteistyöoppimisella;
 • lisätä opiskelijoiden tietoutta siitä että hän on itse vastuussa omasta panostuksestaan ja tulevaisuudestaan;
 • laatia turvallinen oppimisympäristö missä opiskelija uskaltaa epäonnistua samalla kun hän oppii virheistään;
 • auttaa opiskelijoita paremmin kertomaan ja kuvaamaan niitä esteitä joihin hän törmää jotta opettaja voi toimia enneltaehkäävästi niin että opiskelija voi saavuttaa tutkinnon.

Tavoitteemme on tukea paikallisten, kansallisten ja euroopan tasolla sijaitseville koulutusjärjestäjien mahdollisuudet kriittisesi arvioida miten auttaa ja tukea ammatillisen kolutuksen opiskelijoita jättämään menneisyytensä taaksensa ja investoimaan tulevaisuuteensa panostamalla avaintaitoihinsa

Kohderyhmät

 • opiskelijat
 • ammatillisen koulutuksen järjestäjät
 • ammatillisen koulutuksen opettajat
 • ohjaajat
 • työohjaajat
 • nuorisotyöntekijät
 • ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opetukseen osallistuvat toimijat

Tavoitteet

• Kehittää innovaatiivisä työkaluja jotka auttavat opettajia tukemaan opiskelijoita jättämään menneisyytensä taaksensa, ottamaan vastuun oppimisestaan ja kehittämään piileviä taitoja

• Kehittää innovaatiivisä työkaluja jotka auttavat opettajia tukemaan opiskelijoita jättämään menneisyytensä taaksensa, ottamaan vastuun oppimisestaan ja kehittämään piileviä taitoja

 • Jalkauttaa holistisempi näkemys oppimiseesn ja täten huomida sosiaaliset yhtälöt ja ongelmat jotka opiskelija kohtaa opiskelunsa aikana kun laaditaan opiskelijalle hänen henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja hänen opiskelutavoitteita.
Scroll to Top