scream bubbles 6

S-tyrka

scream bubbles 2

C-ollaboration (Samarbete)

scream bubbles 5

R-espekt

scream bubbles 4

E-self evaluate/ (själv-)utvärdering

scream bubbles 3

A-chieve (Uppnå)

scream bubbles 1

M-otivera

S.C.R.E.A.M.

Metoden tar fasta på hur stöda studeranden i att tappa sitt baggage och investera i sin framtid.

 

En webbaserd vägledningshandbok/webbsida håller på att utvecklas. Den fokuserar på hur yrkesutbildningsanordnare, lärare, handledare, arbetscoacher, ungdomsarbetare och studerandena själva kan ändra sitt negativa bagage till något positivt viaS.C.R.E.A.M.-metoden.

Strength Collaboration Respect (self) Evaluate Achieve Motivate 

Via innehållet som finns i detta innovativa verktyg kommer du att lära dig att:

S.C.R.E.A.M! Strength, Collaboration, Respect, (self)Evaluate, Achieve and Motivate

Vill du veta när materialet är färdigt?

Scroll to Top